1. Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti súvisiace s nákupom tovaru v internetovom obchode www.thermalwatercosmetics.com, ktorý prevádzkuje Éva Kerényi – Spa & Bath, sídlom Školská 865/3, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 52587240, DIČ:  1084395620. Kupujúci potvrdením záväznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje Obchodné podmienky pre dodávku tovaru vyhlásené predávajúcim. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné.

VOP sú platné od 17. novembra 2019

 1. Vymedzenie pojmov
 • predávajúci – prevádzkovateľ internetového obchodu thermalwatercosmetics.com
 • kupujúci – fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim
 • tovar – produkty alebo služby v ponuke internetového obchodu thermalwatercosmetics.com
 • objednávka – kúpna zmluva na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru
 1. Objednanie tovaru

Ponúkame vám možnosť nákupu priamo z Vášho domova, kde môžete nakupovať nonstop. Objednávať si môžete jednoducho a pohodlne pomocou nákupného košíka na  www.thermalwatercosmetics.com. Objednávka vzniká na základe jej potvrdenia pri procese objednávania tovaru v internetovom obchode.

Do doby, kým kupujúci proces objednávania neukončí kliknutím na odkaz „OBJEDNÁVKA S POVINNOSŤOU PLATBY“ a objednávka se stane záväznou, má kupujúci možnosť objednávanie tovaru zrušiť. (Buď stránku opustí bez potvrdenia objednávky alebo sa vráti kliknutím na odkaz „Späť“ k obsahu košíka a vymaže ho.

Po odoslaní záväznej objednávky obdrží zákazník do 24 h potvrdenie objednávky (zhrnutie) na e-mailovú adresu, ktorú uviedol počas objednávania. Predmetom zmluvy je iba tovar uvedený v kúpnej zmluve – objednávke. Rozmery, váha a ostatné údaje uvedené na našej stránke, sú údajmi nezáväznými a vychádzajúcimi z údajov výrobcov. V prípade nezrovnalostí Vás samozrejme budeme kontaktovať.

Zaväzujeme sa, že svojim odberateľom budeme dodávať len tovar v perfektnom stave a v súlade so špecifikáciami či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru vyhovujúcich daným normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky.

Podmienkou pre napĺnenie platnosti našej elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári:

 • meno a priezvisko kupujúceho (obchodné meno kupujúceho)
 • presná adresa kupujúceho (sídlo kupujúceho), všetky detaily uveďte prosím do adresy dodania, nie do poznámky
 • druh, množstvo a cena tovaru
 • telefonický a e-mailový kontakt (je to nevyhnutné pre doručenie tovaru kuriérom)
 • ak je kupujúci právnická osoba musí uviesť do komentára k objednávke IČO, DIČ, platcovia DPH uvádzajú IČ DPH. Dodatočne faktúru nemôžeme upraviť, je generovaná systémom.

Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva sa uzatvára v anglickom jazyku. K uzavretiu kúpnej zmluvy sa vyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim. V jednotlivých, hlavne cenovo náročnejších prípadoch, si predávajúci vyhradzuje právo k vzniku zmluvy potvrdením objednávky najlepšie osobne, e-mailom alebo telefonicky a úhradu finančnej zálohy kupujúcim.

V prípade, keď výrobca prestane dodávať objednaný produkt alebo uvedie na trh novú verziu produktu, poprípade výrazným spôsobom zmení cenu produktu predávajúci má právo objednávku po dohode s kupujúcím modifikovať alebo od nej jednostranne s okamžitou platnosťou odstúpiť.

 1. Kúpna cena

Kúpne ceny tovarov a služieb sú v e-shope uvádzané vrátane DPH, ako aj vrátane všetkých poplatkov stanovených zákonom, avšak náklady na dodanie tovaru sa líšia podľa zvoleného spôsobu dodania. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť kúpnu cenu za tovar, ktorý sa ponúka na predaj prostredníctvom e-shopu, a organizovať reklamné zľavové akcie. To všetko v súlade s platnými právnymi predpismi.

 1. Potvrdenie objednávky

Objednávka je prijatá a jej potvrdením predavajúcim sa stáva kúpnou zmluvou, ktorá bola uzatvorená na diaľku. O odoslaní objednávky budete informovaný spôsobom e-mailu. V prípade nejasností Vás budeme samozrejme kontaktovať.

 1. Zmeny v objednávke

V objednávke, ktorá je prijatá a potvrdená, nie je možné vykonávať žiadne ďalšie zmeny vzhľadom na nedostatok kapacít na dodatočné úpravy objednávok.

 1. Zrušenie objednávky

Kupujúci má právo návrh na uzavretie kúpnej zmluvy zrušiť elektronickou formou (e-mailom) kedykoľvek pred expedíciou objednávky predávajúcim – predtým, ako bola objednávka označená ako odoslaná v systéme e-shopu, o čom príde kupujúcemu emailové potvrdenie.

Po potvrdení objednávky je zákazník oprávnený zrušiť objednávku iba v prípade, ak predávajúci nesplní zmluvné podmienky dodania. Iné zrušenie návrhu, alebo inou formou ako e-mailom predávajúci neakceptuje. Pokiaľ kupujúci zruší potvrdenú a vyexpedovanú objednávku, je predávajúcemu povinný uhradiť škodu vzniknutú týmto jednaním (náklady spojené s doručovaním tovaru).

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje, alebo ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho veľkoobchodná cena. V takomto prípade bude neodkladne informovať kupujúceho za účelom dohodnutia ďalšieho postupu. V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená na jeho účet alebo zaslaná na adresu do 7-ich pracovných dní.

 1. Výmena tovaru

Tovar, ktorý bol už doručený u zákazníka nevymieňame nakoľko nie je možné preukázať to, že produkt nebol otváraný, použitý alebo s ním nebolo inak manipulované.

 1. Prepravné a balné

Tovar zasielame prostredníctvom kuriéra. Balné neúčtujeme. Slovenskou poštou balíky neposielame!  Detailné informácie môžete nájsť tu.

Pri nákupe tovaru v hodnote od 100 EUR (s DPH a bez poštovných nákladov) prepravné neúčtujeme iba pre doručenie vrámci Slovenskej republiky, Preprava je zadarmo do štátov Zóny 1 pri nákupe tovaru v hodnote od 200 EUR (s DPH a bez poštovných nákladov). Pri zásielke do zahraničia je platbu nutné zrealizovať vopred, na základe predávajúcim zaslanej proforma faktúry.

 1. Dodacie podmienky a dodacia lehota

Detailné informácie ohľadom podmienok a lehoty môžete nájsť tu.

Dodanie objednaného tovaru bude realizované v čo najkratšom termíne, podľa dostupnosti tovaru na sklade a prevádzkových možností predávajúceho. V prípade, že je tovar na sklade (ak sa dá objednať, je skladom), vyexpedujeme ho čo najskôr. Počas dní pracovného voľna (sobota, nedeľa) a sviatkov sa tovar nespracováva ani nedoručuje. Termín vybavenia objednávky je obyčajne od 2 do 5 pracovných dní od jej potvrdenia. V prípade, že nejaký tovar nebude skladom a bude tam dlhšia dodacia lehota ako 5 pracovných dní v rámci Slovenska alebo 10 pracovných dní v Zónach 1-4 od potvrdenia objednávky predavajúcim, budeme Vás čo najskôr kontaktovať. Kupujúci má v tomto prípade nárok na odstúpenie od zmluvy.

Za vybavenie objednávky sa považuje prevzatie tovaru kupujúcim. Dopravu na adresu doručenia zabezpečuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad (doklad o kúpe tovaru).

V prípade platby bankovým prevodom začíname spracovanie objednávky po prijatí platby na účet. Pri platbe cez Paypal začíname spracovanie objednávky od dátumu vystavenia objednávky. Spracovanie objednávky trvá 2-3 pracovné dni. Tovar označíme ako „odoslaný“ akonáhle bude u nás pripravený pre kuriérsku spoločnosť na vyzdvihnutie, o čom Vám príde email s informáciou, že tovar je odoslaný. To znamená, že sa Vám môže zobraziť zásielka ako odoslaná, ale zatiaľ nie je odovzdaná kuriérovi. Po odovzdaní tovaru kuriérovi sa doručuje do 24 hodín v rámci Slovenska, a v Zónach 1-4 v časovom rozsahu 2-6 dní. V každom prípade, snažíme sa tovar posielať čo najskôr, aby ste ho mali čím skôr u seba.

 1. Spôsob platby

Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po doručení tovaru nakupujúcemu a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho, prípadne ho pošle priamo s objednaným tovarom. Faktúry sú vystavované v EUR. Úhrada objednaného tovaru je možná nasledovnými spôsobmi:

* platbou vopred na účet – číslo účtu a všetky údaje potrebné pre zrealizovanie platby obdržíte e-mailom – v prílohe je faktúra, kde sú všetky podklady na uskutočnenie platby. Pri platbe použite prosím VS číslo faktúry. Ak neuvediete VS číslo faktúry, môže prísť k oneskoreniu spracovania objednávky. Ak ste nedostali email s číslom účtu, niečo nie je v poriadku. V takomto prípade nás prosím kontaktujte. V prípade, že neobdržíme Vašu platbu na náš účet do 3 pracovných dní odo dňa objednávky, objednávku rušíme, o čom Vám príde notifikácia.

* Paypal –  nemusíte byť registrovaný v Paypale. Pre kupujúceho stačí mať kreditnú alebo debitnú kartu a bez registrácie v Paypale platiť u nás v e-shope a využívať lacnejšie poštovné.

 1. Reklamácie

Prípadné reklamácie vyriešime k Vašej spokojnosti individuálnou dohodou s Vami a v súlade s platným právnym poriadkom. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné vady a poškodenia. Ak kupujúci pri preberaní tovaru zistí rozdiel v množstve tovaru alebo vady tovaru je povinný spísať pri preberaní tovaru u doručovateľa zápis.

Prípadné vady je kupujúci povinný ihneď t.j. v deň prevzatia tovaru nahlásiť predávajúcemu, najneskôr do 14 dní od doručenia zásielky. Kpujúci povinný poslať reklamovaný tovar čistý, hygienicky nezávadný a zabalený na adresu prevádzky predávajúceho spolu so sprievodným listom popisujúcim chybu. Za okamih uplatnenia reklamácie sa v tomto prípade považuje okamih, kedy bol reklamovaný tovar doručený predávajúcemu.

Za vady spôsobené prepravcom neručíme.

Nenesieme zodpovednosť ani za novovzniknuté chyby, najmä ak vznikli nevhodným používaním. Pri použitom tovare nezodpovedáme za chyby zodpovedajúce miere používania alebo opotrebeniu, ktoré malo použitý tovar pri doručení. V prípade tovaru s vyznačenou lehotou použiteľnosti zodpovedáme aj za to, že daný tovar bude v tom čase spôsobilý na použitie.

Upozorňujeme, že za zvýšenú citlivosť či prípad alergickej reakcie na dodaný tovar neznesieme zodpovednosť, ani to nemožno samú osebe považovať za chybu tovaru! Takisto za chybu tovaru nemožno považovať nedostatky v darčekoch a inom bezodplatnom plnení, ktoré poskytujeme nad rámec vašej objednávky. Obrázky tovaru v našom internetovom obchode majú ilustratívny charakter a nepredstavujú záväzné zobrazenie vlastností tovaru (obal tovaru sa môže napríklad líšiť z dôvodu zmeny obalu výrobcom).

Postup pri reklamácii:

1) Informujte nás o reklamácii telefonicky, e-mailom, či písomne na uvedenú adresu: Éva Kerényi – Spa & Bath, sídlom Školská 865/3, 979 01 Rimavská Sobota, +421 905 925 886, info@thermalwatercosmetics.com

2) tovar zašlite ako doporučený balík (nie na dobierku) na našu adresu,
3) do zásielky uveďte dôvod reklamácie, vašu adresu  (ak bola reklamácia komunikovaná, e-mailom, netreba uvádzať a pripájať  ďalšie dokumenty k zásielke)
4) doklad o nadobudnutí reklamovaného tovaru (ak bola objednávka vybavená online, netreba pripájať objednávku alebo faktúru, máme tieto dokumenty v systéme)

Vašu reklamáciu vybavíme čo najrýchlejšie, najneskôr do 30 dní od jej vzniku, teda prevzatiu tovaru našou firmou.

 1. Odstúpenie od zmluvy

Ak je kupujúcim fyzická osoba, kúpna zmluva má charakter spotrebiteľskej zmluvy, ktorá bola uzavretá použitím komunikačných prostriedkov na diaľku. V zmysle § 12 ods.1 zákona č. 102/2000 Z. z. je kupujúci oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.

Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené e-mailom alebo písomne, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru (číslo objednávky), predávajúceho, kupujúceho a odstúpenie od zmluvy musí byť do 7 pracovných dní od obdržania tovaru doručené spolu s tovarom do sídla predávajúceho na náklady a nebezpečenstvo kupujúceho. Sídlo a kontakt predajcu je: Éva Kerényi – Spa & Bath, Školská 865/3, 979 01 Rimavská Sobota, +421 905 925 886, info@thermalwatercosmetics.com

Tovar nesmie byť použitý ani poškodený, musí byť zabalený (nepoškodený obal), kompletný a doručený predávajúcemu. Tovar musí byť zaslaný ako doporučená a poistená zásielka, prosím neposielajte tovar na dobierku, nebude akceptovaný. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru, Vám zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť za tovar pošleme prevodom na bankový účet a to najneskôr do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.

Nie je možné vrátiť z hygienických dôvodov otvorené kozmetické výrobky, ktoré prichádzajú do priameho styku s pokožkou!  V prípade, že je tovar vrátený predávajúcemu v inom ako neporušenom stave, je predávajúci oprávnený odstúpiť od zmluvy bez nároku na vrátenie zaplatenej kúpnej ceny.

Oznámenie o odstúpení musí byť predávajúcemu doručené písomnou alebo elektronickou formou (e-mailom) do 12 hodín od e-mailového oznámenia predávajúceho, že doba dodania tovaru bude dlhšia ako 14 pracovných dní. Neskoršie doručenie odstúpenia od zmluvy alebo inou ako vyššie uvedenou formou predávajúci neakceptuje.

 1. Storno pokuty

Predávajúci s kupujúcim sa dohodli na nasledovných storno pokutách súvisiacich s vrátením tovaru predávajúcemu z dôvodu na strane kupujúceho:

Každá objednávka, pri ktorej kupujúci nevyužije právo zrušiť objednávku podľa obchodných podmienok ( časť ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY ) je záväzná, a preto ak kupujúci neprevezme zásielku (všetky argumentácie neprevzatia zásielky typu „nedostal som oznámenie o doručení“ sú brané ako jednoznačne účelové a sú predajcom neakceptovateľné), je povinný uhradiť vzniknuté náklady na odoslanie vo výške 5 EUR (poštovné, balné, poplatok za vrátenie zásielky) a storno pokutu vo výške 5 EUR, pretože kupujúci je povinný podľa §370, §447a §365 Obch. Z. prevziať riadne a včas doručený tovar od predávajúceho, ktorý si záväzne objednal a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje súhlas s našimi obchodnými podmienkami a storno pokutou vo výške 5 EUR v prípade neprevzatia zásielky na základe záväznej objednávky. Platobné informácie potrebné k úhrade sankcie budú zaslané elektronickou a písomnou formou.

Všetky neuhradené pohľadávky (neuhradené náklady a storno pokuty), budú vymáhané súdnou cestou vrátane nákladov s tým spojených ako sú: súdne poplatky, trovy právneho zastúpenia, trovy exekútora a úrokov z omeškania.

Pevne veríme, že keď potvrdzujte objednávku, tak máte skutočný záujem o tovar. Ak si nákup rozmyslíte, prosím ihneď nás kontaktujte pred odoslaním zásielky buď na email info@thermalwatercosmetics.com alebo telefonicky. Pripravte si prosím číslo objednávky.

 1. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.
Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu (vrátane fotografií ponúkaného tovaru) sú chránené autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu.

Kupujúci nie je oprávnený pri využívaní webového rozhrania obchodu používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku webového rozhrania obchodu. Webové rozhranie obchodu je možné užívať len v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov predávajúceho a ktorý je v súlade s jeho určením.
K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Prievozská 32, 827 99 Bratislava, internetová adresa: www.soi.sk. Pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy je možné využiť platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr. Európske spotrebiteľské centrum v SR so sídlom Mlynské Nivy 44/A, 827 15 Bratislava 212, Slovenská republika, internetová adresa: http://esc-sr.sk/ je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č.524/2013, zo dňa 21.mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia ES č.2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do webovej stránky alebo v dôsledku použitia webovej stránky v rozpore s ich určením. Vybavovanie sťažností spotrebiteľov zabezpečuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy info@thermalwatercosmetics.com. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.

 1. Záverečné ustanovenia

Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené, ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Práva odberateľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších právnych predpisov zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

Predávajúci ani odberateľ nezodpovedá za oneskorené plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich z týchto podmienok, ak takéto oneskorenie bolo spôsobené „vyššou mocou“ alebo okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť, a takáto strana má právo na primerané predĺženie lehoty pri plnení svojich záväzkov.

Ak vzťah súvisiaci s použitím webovej stránky alebo právny vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Voľbou práva nie je kupujúci zbavený ochrany, ktorú mu poskytujú ustanovenia právneho poriadku, od ktorých nie je možné sa odchýliť, a ktoré by sa inak v prípade neexistencie voľby práva použili podľa ustanovenia čl.6 odst.1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.593/2008 zo dňa 17. júna 2008 o práve rozhodnom pre zmluvné záväzkové vzťahy (Rím I). Prípadné spory možno riešiť tiež mimosúdnou cestou. V takomto prípade kupujúci môže kontaktovať subjekt alternatívneho riešenia sporu, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia či spor riešiť on-line prostredníctvom na to určenej ODR platformy, ktorá je dostupná na https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Dozor nad ochranou osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona o ochrane spotrebiteľa.

Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.

Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že si prečítal obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky a súhlasí s ich znením.

Pokiaľ kupujúci – spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle §12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

VOP sú platné od 17. novembra 2019

Tešíme sa na Váš nákup.

Spa & Bath e-shop